Αποφθέγματα Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά Του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό.

~ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ~

 

Η λύπη, η αγωνία, ο θυμός και οι πολλές μέριμνες σκοτίζουν το νου και δεν τον αφήνουν να κάνει λογικές σκέψεις.

~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ~